Skip to main content

Projecten

Muziekproject Passie, Plezier & Presentatie

Sinds schooljaar 2008/2009 is er iets bijzonders gaande op onze school op het gebied van het muziekonderwijs. In dit schooljaar is er een samenwerking tot stand gekomen tussen basisschool Heidepoort, Muziekvereniging Heikant en de Zeeuwse Muziekschool. We zijn in dat jaar gestart met het aanbieden van muzieklessen die gegeven werden door docenten van de Zeeuwse Muziekschool aan alle leerlingen van de groepen 4 en 5. Van jaar tot jaar is de werkwijze hiervan aangepast en nog altijd is het project in ontwikkeling. De drie bovengenoemde partijen blijven hiertoe nauw betrokken bij de uitvoering en de voortgang van dit voor Zeeland unieke samenwerkingsproject.
Via de subsidieregeling impulsgelden is er voor de schooljaren 2017/2018, 2018/2019 en 2019/2020 subsidie toegekend voor het muziekproject. We kunnen daardoor voor schooljaar 2017/2018 een gevarieerd aanbod samen kunnen stellen. Dit aanbod ziet er als volgt uit.

  • In de groepen 1 t/m 8 wordt aan de leerlingen wekelijks een les Algemene Muzikale Vorming aangeboden. Deze les wordt afwisselend gegeven door een docent van de Zeeuwse Muziekschool en een leerkracht van de school.
  • Voor de peuters is er een keer per twee weken een les Muziek op Schoot door een docent van de Zeeuwse Muziekschool.
  • In het najaar doen de groepen 1 t/m 8 mee aan een pilot blazerspakket, waarbij de leerlingen kennismaken met de blaasinstrumenten.
  • In het voorjaar is er voor alle groepen een project rondom percussie met als afsluiting een slagwerkavond.
  • Daarnaast blijven we samenwerken met Muziekvereniging Heikant op het gebied van gezamenlijke muzikale presentaties.