Spring naar hoofd-inhoud
13-01-2020

Leren Anders Organiseren (LAO)


Donderdagavond 9 januari jl. hebben we een ouderavond gehouden met als doel de ouders te informeren over de manier waarop wij nu werken en de organisatie die wij in de nabije toekomst voor ogen hebben.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en te verbeteren leren wij ons onderwijs anders te organiseren. In samenwerking met het RPCZ hebben we daarvoor een Plan van Aanpak opgesteld. We willen een toekomstbestendige vorm van onderwijs vormgeven. Passend bij die visie is het werken met twee “units”. Binnen de unit is een samengesteld team verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle kinderen. Het leren anders organiseren (LAO) van het onderwijs maakt het mogelijk om beter aan te sluiten bij de talenten en leerbehoeften van leerlingen.

We gingen tijdens die avond eerst uit van de Waarom-vraag. Waarom zijn we de schoolorganisatie aan het veranderen? Dat heeft alles te maken met onze gezamenlijke ambitie: “In een veilige omgeving willen we alle kinderen optimaal voorbereiden op een snel veranderende samenleving." Dat betekent o.a. dat we aan willen sluiten bij de behoeften en talenten van kinderen. LAO begint bij de leerling. Wie is deze leerling en hoe kunnen we aansluiten bij de talenten, bij wat de volgende stap is in het leerproces van deze leerling. Door kinderen bijeen te brengen in grotere groepen met meer leerkrachten/pedagogisch medewerkers is meer differentiatie mogelijk. Leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor alle leerlingen in deze grotere groep en maken gebruik van hun unieke talenten en kwaliteiten om het leren van de kinderen te ondersteunen. Samenwerking staat daarbij centraal, we willen leren van en met elkaar. Als leerkracht, pedagogisch medewerker en ouder hebben we de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze ambitie te verwezenlijken.

Passend bij deze tijd doen we een groter beroep op de leerling als eigenaar van het eigen leerproces. We gaan meer in gesprek met de kinderen. We dagen ze uit en stimuleren ze. Dit zal resulteren in meer betrokken leerlingen die zich bewust van hun eigen leren in willen zetten voor het behalen van hun persoonlijke leerdoelen.

We vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij dit proces. Daarom starten we een participatiegroep ("denktank") op. Daarin hebben ouders zitting waarmee we enkele keren per jaar praten over de veranderende schoolorganisatie.

Kenmerkend voor onze nieuwe schoolorganisatie zijn de volgende punten:

 • aansluiten bij (talenten van) leerlingen

 • groepsdoorbrekend, groepsoverstijgend (organisatie in2  units)

 • Samenwerkend, samen spelend en samen lerend

 • betrokken leerlingen met persoonlijke doelen

 • ononderbroken ontwikkeling, 2-12 jaar

 • coöperatieve werkvormen, coöperatief leren

 • moderne lesmaterialen en methoden (prikkelend/uitdagend, niet leidend, wel houvast gevend)

 • effectief ICT-gebruik: chromebooks

 • veiligheid

 • meer buitenonderwijs/meer bewegen

 • planmatig ouders betrekken

 


< Nieuwsbrief peuters-kleuters